درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

نویسندگان:

آمار وبلاگ:ثبت نام بدون کنکور رشته عمران - ترافیک شهری دانشگاه پیام نور

پنجشنبه 14 فروردین 1399-06:46 ق.ظ

ثبت نام بدون کنکور رشته عمران - ترافیک شهری دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته عمران - ترافیک شهری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته عمران - ترافیک شهری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته عمران - ترافیک شهری دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته عمران - ترافیک شهری دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.


ادامه مطلب

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

ثبت نام بدون کنکور رشته کامپیوتر - سیستم های کامپیوتری دانشگاه پیام نور

شنبه 9 فروردین 1399-12:02 ب.ظ

ثبت نام بدون کنکور رشته کامپیوتر - سیستم های کامپیوتری دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته کامپیوتر - سیستم های کامپیوتری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته کامپیوتر - سیستم های کامپیوتری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته کامپیوتر - سیستم های کامپیوتری دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته کامپیوتر - سیستم های کامپیوتری دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.


ادامه مطلب

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک - نیروگاه حرارتی دانشگاه پیام نور

جمعه 8 فروردین 1399-12:46 ب.ظ

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک - نیروگاه حرارتی دانشگاه پیام نور

 

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک - نیروگاه حرارتی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مکانیک - نیروگاه حرارتی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته مکانیک - نیروگاه حرارتی دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته مکانیک - نیروگاه حرارتی دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.


ادامه مطلب

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 8 فروردین 1399 12:47 ب.ظ

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک - ساخت و تولید قالب های دایکاست دانشگاه پیام نور

پنجشنبه 7 فروردین 1399-08:59 ق.ظ

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک - ساخت و تولید قالب های دایکاست دانشگاه پیام نور

 

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک - ساخت و تولید قالب های دایکاست دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مکانیک - ساخت و تولید قالب های دایکاست دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته مکانیک - ساخت و تولید قالب های دایکاست دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته مکانیک - ساخت و تولید قالب های دایکاست دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

زمان و نحوه ثبت نام


ادامه مطلب

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور رشته تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه پیام نور

چهارشنبه 6 فروردین 1399-07:50 ق.ظ

ثبت نام بدون کنکور رشته تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه پیام نور

 

ثبت نام بدون کنکور رشته تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.


ادامه مطلب

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 6 فروردین 1399 07:51 ق.ظ

ثبت نام بدون کنکور رشته بازرسی جوش دانشگاه پیام نور

دوشنبه 4 فروردین 1399-05:57 ب.ظ

 

ثبت نام بدون کنکور رشته بازرسی جوش دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته بازرسی جوش دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته بازرسی جوش دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته بازرسی جوش دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.ادامه مطلب

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 4 فروردین 1399 05:58 ب.ظ  • تعداد کل صفحات:2 
  • 1  
  • 2  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات